Print this page

مجموعه مسكونی، تجاری فرهنگ‌شهر (شیراز)

شركت آتی‌ساز باتوجه به امكانات و پتانسیل بالقوه موجود از جمله جاذبه‌های ویژه توریستی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی در استان فارس، اقدام به طراحی مجموعه برج‌های مسكونی-تجاری فرهنگ‌شهر در یكی از مناطق خوش آب و هوا و مستعد و رو به رشد شهر شیراز نموده است. طراحی خاص این پروژه منحصر به فرد در منطقه فرهنگ‌شهر شیراز با زیربنای كل 245351 مترمربع، شامل 903 واحد مسكونی و 43 واحد تجاری در قالب 3 برج 48،47،46 طبقه در زمینی به مساحت 16470 مترمربع می‌باشد كه پس از احداث و تكمیل به عنوان یكی از شاخص‌ترین افتخارات شركت آتی‌ساز به شمار خواهد رفت.

Additional Info

  • نام پروژه: برج های سه‌گانه فرهنگ شهر
  • مساحت-مترمربع: 16470
  • مساحت زیربنا-مترمربع: 245351
  • تعداد طبقات: 47،48و 49 طبقه
  • تعداد واحد: 903 مسکونی
  • تعداد واحد تجاری: 43
  • تعداد برج: 3